De Stichting Sri Cora Foundation (SSCF) Nederland is een Humanitaire Sociaal Maatschappelijke organisatie die zich inzet voor de minder bedeelden in Suriname, en Nederland. Samen met SSCF Suriname zullen zij dit doel bereiken, mede door ondersteuning van deskundigen, vrijwilligers en het bestuur.

Een belangrijke doelstelling van SSCF is het opzetten van opvang/verzorgingshuizen voor minder bedeelden met de bijbehorende benodigde faciliteiten. Dit zal met name voor de patiënten zijn die lijden aan dementie of behoefte hebben aan revalidatie, palliatieve en somatische zorg.
Door het werken met donateurs, laagdrempelige fondsen werving aan te spreken, en benefietgala’s te houden, willen wij in de komende vijf (5) jaar onze doelstelling realiseren. Om de naamsbekendheid te vergroten zullen we gebruik maken van de media.

De keuze valt op districten Saramacca en Coronie omdat juist hier geen voorzieningen aanwezig zijn voor de ouderen die thuis aldus niet verzorgd kunnen worden. SSCF heeft medewerking gekregen van de District Commissaris (DC) van district Saramacca in Suriname.