Gaarkeuken

Het doel van SSCF is om een verzorgingshuis te laten bouwen waarin onze doelgroep kan worden opgevangen. Gezien de grote van het project en het feit dat wij nog niet over de nodige financiën beschikken, kunnen we dit project niet binnen 1 jaar realiseren. Het gevolg hiervan is dat wij “kleinschalig” willen beginnen met het opzetten van een gaarkeuken waardoor wij onze doelgroep elke dag een maaltijdpakket zouden kunnen verstrekken. Hierbij verstrekken we uitgebalanceerde voeding en hebben we ook aandacht voor de medische ondersteuning in de brede zin van het woord. Door het opzetten van een gaarkeuken voorzien wij ook de behoevende kinderen van een warme maaltijd, vergezeld van de noodzakelijke begeleiding die zich aandient.
Onze doelgroep beschikt niet over de financiële middelen om in eigen onderhoud te voorzien, zowel lichamelijk als geestelijk. De Surinaamse overheid heeft op geen enkele manier aandacht voor deze doelgroep en ze zijn aan hun lot overgelaten. Het schrijnende motto van de overheid is ”Die dan leeft, die dan zorgt.”
Het probleem in Suriname is zo schrijnend voor de sociale zwakkeren dat onze doelgroep dat elke dag opnieuw ondervindt en geen enkel vooruitzicht heeft in de toekomst. De overheid van Suriname heeft zich van oudsher nooit bekommerd over het welzijn van sociaal zwakkeren of senioren burgers.
Er moet heel veel gebeuren in Suriname. We staan nu aan de vooravond van een humanitaire ramp. Het is ” vijf over twaalf.”