Schoolkinderen

Het ondersteunen van de schoolgaande kinderen, die uit arme gezinnen komen met les- of schrijf materiaal, en het eventueel betalen van schoolgeld.

Tevens zijn er veel kinderen uit arme gezinnen die zonder brood of zonder ontbijt naar schoolgaan. SSCF wil deze doelgroep ondersteunen. Wij zullen hiervoor de situatie in kaart brengen, kijken op welke scholen deze situatie zich voordoet en hoe wij deze scholen kunnen benaderen. Ook zullen we contact opnemen met de schoolhoofden (directeuren) om ons plannen te bespreken, en een plan van aanpak opzetten.

Onze gedachten gaan uit om in structureel verband maaltijden uit te delen aan deze kinderen, wij zullen geen onderscheid maken van de situatie van het kind, iedere kind is gelijk, arm of rijk.