Nieuwsbrief SSCF 2018

Februari 2018: We zijn benaderd door stichting Partin. Zij hebben ervoor gezorgd dat SSCF is genomineerd door een kleine fondsverstrekkende organisatie met de code naam Edelweiss. Deze organisatie heeft als doelstelling dat zij organisaties, die zich inzetten voor sociaal zwakkeren in de samenleving in Zuid- en midden Amerika, willen ondersteunen. Dit project dient binnen één jaar van start te gaan. Door de grote van ons project, de bouw van het opvang verzorgingshuis, is dit niet haalbaar. Vandaar dat wij zullen starten met onze zesde project in plaats van onze eerste project, namelijk het opzetten van een gaarkeuken.   

31 Maart 2018: Samen met vijf andere stichtingen in een traject, worden wij begeleid door stichting Partin bij het maken van een businessplan, zodat wij onze ‘plan van aanpak’ kunnen inleveren bij fondsverstrekkende organisatie Edelweiss.

April 2018: Het begeleidingsproject loopt nog steeds. Ook hebben wij de Wilde Ganzen benaderd om te kijken als wij ook hun interesse kunnen krijgen om dit project te steunen. Zij hebben mondeling toegezegd, maar willen eerst het definitieve plan van aanpak zien.

Mei 2018: Wij zijn naar Suriname afgereisd om te kijken naar de locatie voor het opzetten van onze gaarkeuken. Na lang zoeken hebben we een bedrijfspand gevonden die zeer goed gelegen is, aan de hoofdweg van de oost west verbinding. Deze is de snelweg die de steden Paramaribo, Saramacca, Coronie, en Nickerie met elkaar verbindt.

Juni 2018: Wij zijn druk bezig met het zoeken naar fondsen. Wij hebben verschillende organisatie benaderd. Tevens hopen wij dat we binnenkort ook met collectes kunnen beginnen bij de multiculturele feesten die in Nederland worden gehouden. Wij moeten onze project aanvraag van Edelweiss indienen voor 1 juli 2018 en na twee weken krijgen wij de uitslag. Verder zijn we gestart met het werven van fondsen via de sociale media Facebook en Twitter. Op deze manier hopen we dat er genoeg fondsen binnenkomen om onze droom te verwezenlijken.