Oprichting Stichting SSCF Suriname

De stichting Sri Cora Foundation, ( SSCF) te Suriname.

De statuten zijn opgemaakt door de notaris Mr. mevr. G.S. Ramuatar. Nadat de stukken zijn ondertekend, heeft de notaris deze laten inschrijven bij het KKF ( Kamer van Koophandel en Fabrieken) reg nr.: 32559, datum van inschrijving is 31-3-2017 te Paramaribo Suriname.

Wegens tijdsgebrek zijn wij niet in staat geweest om een rekeningnummer voor de stichting te kunnen openen in Suriname, omdat het protocol voor een rekeningnummer de laatste tijd aan strenge regels verbonden is.