Zijdelings

Surinamereis

Rond oktober / november zijn wij van plan om onze reis naar Suriname te beginnen, om ons zo in te zetten voor SSCF. Er worden afspraken voor ons gemaakt om met de Minister van Volksgezondheid , en met de Minister van Openbare werken te spreken voor het verlenen van de vereiste vergunningen voor het realiseren van onze eerste project opvang/verzorgingshuis. Ook zal dan het rekeningnummer worden geopend.

Gesprek met de DC van Saramacca

Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende instanties waaronder met dhr. Doebay, de DC van Saramacca, voor de haalbaarheid van onze plan. Tijdens deze gesprekken kwam naar voren dat door de jaren heen vele organisatie zijn gekomen met een zelfde plan, echter zijn zij om een of andere reden mee gestopt. Teven vermelde de DC dat hij onze inzet voor 100 % zal ondersteunen, maar niet met de financiĆ«le middelen, dit gezien de huidige politieke situatie […]

Oprichting Stichting SSCF Suriname

De stichting Sri Cora Foundation, ( SSCF) te Suriname. De statuten zijn opgemaakt door de notaris Mr. mevr. G.S. Ramuatar. Nadat de stukken zijn ondertekend, heeft de notaris deze laten inschrijven bij het KKF ( Kamer van Koophandel en Fabrieken) reg nr.: 32559, datum van inschrijving is 31-3-2017 te Paramaribo Suriname. Wegens tijdsgebrek zijn wij niet in staat geweest om een rekeningnummer voor de stichting te kunnen openen in Suriname, omdat het protocol voor een […]

Ontstaan SSCF

Toen wij op 28 februari met vakantie in Suriname waren, zagen wij dat bepaalde doelgroepen het heel moeilijk hadden met de leefomstandigheden al daar. Tot onze schrik zagen we bijvoorbeeld in Paramaribo dat ouderen, of mensen die een beroerte hadden gekregen, in zeer slechte leefomstandigheden leefden, zodanig dat zij door te bedelen hun dagelijkse maaltijd bij elkaar moesten verdienen. In district Saramacca is de situatie nog schrijnender. In dit district bestaat de voornaamste bevolkingsgroep uit […]