Surinamereis

Rond oktober / november zijn wij van plan om onze reis naar Suriname te beginnen, om ons zo in te zetten voor SSCF. Er worden afspraken voor ons gemaakt om met de Minister van Volksgezondheid , en met de Minister van Openbare werken te spreken voor het verlenen van de vereiste vergunningen voor het realiseren van onze eerste project opvang/verzorgingshuis. Ook zal dan het rekeningnummer worden geopend.